חשבות שכר

חשבות שכר

  • עיבוד והפקת תלושי שכר
  • תכנון אופטימלי של מבנה השכר והתשלומים הסוציאליים
  • דוחות חודשיים ושנתיים לשלטונות המס
  • טיפול בפרישת עובדים ופיצויי פיטורין
  • טיפול בתביעות מילואים, דמי לידה ותאונות עבודה
  • הפקת דוחות ניהוליים ממערכת השכר
  • יעוץ בדיני עבודה והסכמי עבודה
share