הנהלת חשבונות וחשבות

הנהלת חשבונות וחשבות

  • ביצוע הנהלת חשבונות למגוון רחב של עסקים בענפי פעילות שונים
  • הכנת דוחות כספיים חודשיים להנהלה
  • הפקת דוחות חודשיים לרשויות המס: מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, מס הכנסה
  • בניית תקציב שנתי והשוואתו לביצוע בפועל
  • פתיחת תיקי מס ערך מוסף, מס הכנסה וביטוח לאומי
  • קשר שוטף במהלך השנה עם רשויות המס
share